Komitet Rewitalizacji – do dzieła!

Wkrótce w Gdyni zostanie zawiązana specjalna grupa, której zadaniem będzie nadzór nad rewitalizacją sześciu obszarów miasta. Komitet Rewitalizacji będzie również doradzał prezydentowi Gdyni w najważniejszych sprawach związanych z realizacją tego procesu. W środę 28 czerwca radni przyjęli regulamin powoływania i pracy zespołu.

// fot. mat. prasowe

 

Powołanie zespołu, który będzie pełnił funkcję forum dialogu między osobami i instytucjami a samorządem, jest konieczne w świetle zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, przyjętego przez rajców pod koniec marca. W maju odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami, a także warsztaty dla przedstawicieli rad dzielnic i organizacji pozarządowych. Wniesione uwagi i wspólnie wypracowane rozwiązania były podstawą do stworzenia regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.

Rewitalizacja to jedno z najważniejszych zadań realizowanych przez miasto. Mieszkańcy, ich zdanie i potrzeby mają w tym procesie kluczowe znaczenie. Stąd niezbędny jest trwały i systematyczny kontakt reprezentantów mieszkańców, organizacji społecznych i przedstawicieli samorządu. Komitet Rewitalizacji ma pełnić właśnie tę funkcję – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Do zadań grupy należeć będzie m.in. wyrażanie opinii i stanowisk, a także rekomendowanie rozwiązań w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny działań rewitalizacyjnych. Grupa będzie także opiniować projekty uchwał Rady Miasta Gdyni oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Gdyni związanych z rewitalizacją.

Komitet powoływany będzie zarządzeniem prezydenta. W skład komitetu wejdzie 26 osób, w tym sześcioro mieszkańców obszarów rewitalizowanych (po jednym z każdego podobszaru) oraz troje przedstawicieli właścicieli lub podmiotów zarządzających nieruchomościami na terenach GPR.

Chętni do pełnienia tych funkcji będą mogli samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę – w pierwszym przypadku warunkiem będzie zebranie 20 podpisów mieszkańców danego podobszaru. W drugim natomiast chętny powinien zebrać listę poparcia podpisaną przez co najmniej pięcioro innych interesariuszy. Ponadto Komitet Rewitalizacji tworzyć będzie czworo przedstawicieli organizacji pozarządowych, pięcioro przedstawicieli rad dzielnic, troje przedstawicieli Rady Miasta oraz do pięciorga przedstawicieli prezydenta Gdyni.

Kadencja grupy trwać będzie trzy lata. Ponieważ działacz Komitetu Rewitalizacji to funkcja społeczna, za realizowane zadania nie będzie wypłacane wynagrodzenie.

 

Aleksandra Dylejko

e-mail: a.dylejko@lis.gdynia.pl

29.06.2017 14:00 Ocena: 0

Zobacz także:

Kino Letnie pod wieczornym niebem

Wraz z nadejściem lata zbliża się siódma już edycja Kina Letniego w Orłowie. W magicznym otoczeniu mola, z widokiem na morze i przy szumie fal zaprezentowane zostaną wybitne filmy światowego formatu. Pokazy odbywać się będą w każdy wtorek, od 4 lipca do 8 sierpnia, od godz. 21.30.

Ulica Nowowiczlińska zostanie poszerzona

Na początku lipca w dzielnicy Dąbrowa rozpocznie się przebudowa, mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i komfortu jazdy na skrzyżowaniu ulic Nowowiczlińskej i Rdestowej.Prace potrwają około dwóch miesięcy.

Z gdyńskich ulic znikają komunistyczni patroni

26 kwietnia Rada Miasta przyjęła uchwałę zmieniającą nazwy ulic, które mają komunistycznych patronów. Dla mieszkańców oznacza to, że wymienione zostaną tabliczki adresowe, przemalowane nazwy ulic na elewacjach budynków, zmieni się oznakowanie przystanków autobusowych oraz zaktualizowane zostaną komunikaty w komunikacji miejskiej. Część działań jest już w toku.